Sitepolicy

 

Securitas Direct heet u welkom op zijn website en dankt u voor uw interesse. Gelieve aandachtig deze sitepolicy te lezen vooraleer deze te gebruiken. De regels van de website leggen uit hoe de informatie van de site gebruikt moeten worden zonder de wet op het intellectuele eigendom te overtreden of de principes van het maken van een link naar de site niet in acht te nemen. Ze leggen eveneens uit hoe uw persoonlijke informatie (de informatie waarmee u als gebruiker geïdentificeerd kan worden) beheerd wordt. Door naar de site te surfen verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden.


Gebruik van de informatie van de site

 

De informatie die op deze website beschikbaar is, is van algemene aard en mag niet de enige informatiebron zijn om een belangrijke beslissing te nemen. Securitas Direct stelt alles in het werk om de juistheid, de volledigheid en de update van de site te verzekeren. Tikfouten, externe invloeden en technische interventies kunnen echter aanleiding geven tot onjuiste informatie. Met andere woorden kan Securitas Direct niet garanderen dat de informatie juist, volledig en up to date is, noch aansprakelijk gehouden worden indien deze dit niet is. Daarom gebeurt het gebruik van de website of elke andere site waarnaar u als gebruiker wordt doorverwezen op eigen risico. De bezoekers zijn als enige aansprakelijk voor elke schade aan hun computersysteem of voor het verlies van gegevens door het gebruik van deze website.

 

Intellectueel eigendomsrecht

 

Behoudens andersluidende vermelding is de inhoud van de website eigendom van Securitas Direct, zijn filialen, zijn licentiehouders en partners en is deze beschermd door Nederlandse en internationale wetten. Securitas Direct heeft de reproductierechten en andere intellectuele rechten van deze site waarvan de inhoud beschermd is door de Nederlandse en internationale wetten. Alle bedrijfsnamen, logo´s en merken van de website zijn eigendom van Securitas Direct, zijn filialen, zijn licentiehouders en partners. Alle rechten zijn voorbehouden. De intellectuele eigendomsrechten van Securitas Direct mogen enkel gebruikt worden met de toestemming die wordt verleend door de huidige regels van de site of die schriftelijk door Securitas Direct gegeven wordt.
Oneigenlijk gebruik of verspreiding van de website zou een inbreuk kunnen vormen op de Nederlandse en internationale wetten op het reproductierecht, het merkenrecht of ander recht en aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. U mag de inhoud van de site lezen, kopiëren en afdrukken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat de clausule van het eigendomsvoorbehoud en andere berichten over de informatie niet worden gewist.Elk commercieel gebruik van de website is verboden. De inhoud mag niet gewijzigd, overgedragen, herwerkt of gepubliceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Securitas Direct. Persberichten, archiefbeelden en andere documenten die als openbaar zijn geklasseerd, mogen gratis gebruikt worden voor redactionele doeleinden zonder voorafgaande toestemming op voorwaarde dat de bron vermeld wordt.

 

 

Alle links naar deze website moeten naar de homepage leiden behalve indien dit anders is overeengekomen met Securitas Direct. Wanneer er een link wordt gemaakt, moet de informatie van de site in een nieuw venster verschijnen en wordt deze niet weergegeven met merken of logo´s van andere websites. De website mag links voorstellen naar andere sites die ons niet toebehoren. We hebben geen enkele controle over de bescherming van de integriteit van deze sites en geven deze links ter informatie aan onze bezoekers in specifieke domeinen.

 

Gebruik van de site

 

Bij het gebruik van deze site kan de installatie van bijkomende software vereist zijn om toegang te verkrijgen tot alle informatie

 

Persoonlijke gegevens

 

We zijn verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van alle persoonlijke gegevens zoals de naam, het adres en de geboortedatum die u ons uit vrije wil meedeelt. Uw persoonlijke gegevens worden beheerd onder de verantwoordelijkheid van de Securitas Direct Group en zijn filialen in hun hoedanigheid van beheerder van het bestand. Door ons uw persoonlijke gegevens toe te vertrouwen geeft u uw toestemming om deze door ons te laten gebruiken zodat we onze verplichtingen tegenover u kunnen vervullen en u de dienst kunnen leveren die u van ons verwacht. Daartoe kunnen we uw persoonlijke details aan een derde overdragen om ze, soms buiten de EER, voor onze rekening te verwerken. Securitas Direct verkoopt deze informatie echter niet aan derden. U kan op elk ogenblik informatie wijzigen of verwijderen door ons op het onderstaande adres te contacteren. Eenmaal per jaar kan u eveneens gratis inlichtingen verkrijgen over de persoonlijke gegevens die Securitas Direct verwerkt heeft. Securitas Direct bewaart ook automatisch de gegevens over uw browser in de logfiles van zijn server, zoals het IP-adres, de cookies en de sites die u bezoekt. Securitas Direct gebruikt deze inlichtingen om de inhoud van de website te verbeteren, gebruikersstatistieken op te maken, uw vragen over producten en diensten te beantwoorden en om onze diensten te verbeteren.

 

Cookies

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor een betere beleving en volledige werking van de website plaatst Securitas Direct cookies op uw computer.

 

Overig

 

Securitas Direct behoudt zich het recht voor om deze sitepolicy en de inhoud ervan op elk ogenblik aan te passen. Indien u vragen hebt over de inhoud van het beleid van deze website of het gebruik van uw persoonlijke informatie, kan u gerust contact opnemen met ons.

 

Contact


België
[email protected]
Nederland
[email protected]